PsikolojiSağlıkYaşam

Enneagram Kişilik Sistemi Nedir? Kişilik Tipleri Nelerdir?

Günümüzde, insanların kendilerini keşfetmeye ve içsel gelişimlerini desteklemeye yönelik birçok farklı araç ve yöntem bulunmaktadır. Bu araçlardan biri de Enneagram Kişilik Sistemi’dir.

Enneagram Kişilik Sistemi Nedir?

Enneagram, Yunanca “ennea” (dokuz) ve “gramma” (şekil) kelimelerinden türetilmiş bir terimdir ve dokuz farklı kişilik tipini temsil eden bir sembolle ifade edilir. Her bir tip, belirli bir temel motivasyon ve davranış kalıplarıyla karakterize edilir. Enneagram, bireylerin hangi tipin öncelikli olduğunu belirlemelerine ve bu tipin özelliklerini anlamalarına olanak tanırken, aynı zamanda kişisel gelişim için bir çerçeve sunar.

Enneagram Kişilik Tipleri Nelerdir

Enneagram Kişilik Tipleri Nelerdir?

 1. Birinci Tip (Perfectionist):
  • Mükemmeliyetçi ve titizdirler.
  • Kendilerinden ve çevrelerinden yüksek standartlar beklerler.
  • Hatalardan kaçınmaya çalışır ve düzenli bir yaşam tarzı benimserler.
  • Eleştiriyi zor bulabilirler, ancak aynı zamanda eleştiriye karşı savunmacı olabilirler.
 2. İkinci Tip (Helper):
  • Diğerlerine yardım etmeyi ve destek olmayı amaçlarlar.
  • Genellikle fedakar ve cömerttirler, ancak bazen kendi ihtiyaçlarını ihmal edebilirler.
  • İlgilerini diğer insanların ihtiyaçlarına odaklarlar ve sevildiklerini hissetmek için yardım etme isteğiyle hareket ederler.
  • Ancak bazen manipülatif olabilirler ve başkalarını kontrol etmeye çalışabilirler.
 3. Üçüncü Tip (Achiever):
  • Başarıya odaklanırlar ve genellikle hedeflerine ulaşmak için çalışırlar.
  • İmajlarına önem verirler ve başarılı olmayı hedeflerler.
  • Rekabetçi ve hırslı olabilirler, ancak aynı zamanda başkaları tarafından takdir edilmek için çaba gösterirler.
  • Başkalarının beklentilerini karşılamak için kendilerini zorlayabilirler.
 4. Dördüncü Tip (Individualist):
  • Duygusal derinliğe ve özgünlüğe değer verirler.
  • Yoğun duygusal yaşamları vardır ve çoğu zaman içsel dünyalarıyla meşguldürler.
  • Kendilerini diğerlerinden farklı ve özel hissederler ve sıklıkla duygusal karmaşıklık yaşarlar.
  • Kendilerini anlaşılmamış veya yalnız hissetme eğilimindedirler.
 5. Beşinci Tip (Investigator):
  • Bilgiye ve anlamaya yöneliktirler.
  • Gözlemci ve analitik düşünürlerdir, sıklıkla derinlemesine düşünme eğilimindedirler.
  • Sosyal etkileşimlerden kaçınma eğiliminde olabilirler ve genellikle kişisel alanlarını korumaya önem verirler.
  • Duygusal olarak mesafeli olabilirler ve başkalarıyla bağlantı kurmakta zorlanabilirler.
 6. Altıncı Tip (Loyalist):
  • Güvene ve güvenceye ihtiyaç duyarlar, genellikle güvende hissetmek için çaba sarf ederler.
  • Yüksek düzeyde sorumluluk sahibi olabilirler ve güvende hissetmek için kurallara ve otoriteye sığınırlar.
  • İçsel olarak endişeli olabilirler ve gelecek hakkında kaygılanabilirler.
  • Bağımlılık ve güven konularında zorluklar yaşayabilirler.
 7. Yedinci Tip (Enthusiast):
  • Maceraya ve zevke düşkündürler, genellikle enerjik ve yenilikçidirler.
  • Değişiklik ve heyecan ararlar, monotonluğu hoş karşılamazlar.
  • Sık sık fikirleriyle ve projeleriyle heyecan duyarlar, ancak bazen taahhüt etme konusunda zorluk yaşarlar.
  • Duygusal olarak derinlemesine gitmekten kaçınabilirler ve sık sık olumsuz duygulardan kaçınma eğilimindedirler.
 8. Sekizinci Tip (Challenger):
  • Güçlü ve kararlıdırlar, genellikle liderlik özellikleri gösterirler ve doğrudan olabilirler.
  • Adalet ve doğruluk için mücadele ederler ve zayıf noktalara karşı hoşgörüsüz olabilirler.
  • Sıklıkla hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla çalışırlar, ancak bazen otoriteye meydan okuma eğilimindedirler.
  • Kontrolü elde etmeyi severler ve başkalarının kendilerine boyun eğmesini bekleyebilirler.
 9. Dokuzuncu Tip (Peacemaker):
  • Barışçıl ve uzlaşmacıdırlar, çatışmalardan kaçınma eğilimindedirler ve uyumlu olmaya çalışırlar.
  • Genellikle hoşgörülü ve anlayışlıdırlar, ancak sıklıkla kendi ihtiyaçlarını ihmal ederler.
  • Dış dünyayla uyum içinde olmayı tercih ederler ve genellikle rahatlatıcı bir atmosfer oluştururlar.
  • Kendi arzularını bastırma eğiliminde olabilirler ve önemli konularda kendilerini ihmal edebilirler.

Enneagram ve Kişisel Gelişim

Enneagram ve Kişisel Gelişim

Enneagram, bireylerin kendilerini daha derinlemesine anlamalarına ve içsel dönüşüm için bir çerçeve sağlar. Enneagram, kişilik tiplerinin sağlıklı, orta ve sağlıksız aralıklarını tanımlar ve bireylerin kendi davranış kalıplarını değerlendirmelerine yardımcı olur. Enneagram’ın temel önerisi, kişilik tiplerinin sınırlayıcı inanç ve davranış kalıplarını fark etmek ve bunları dönüştürmek için bir fırsat sunmasıdır.

Enneagram aynı zamanda ilişkilerde derinleşmeyi ve anlayışı artırır. İnsanlar, Enneagram aracılığıyla diğer insanların davranışlarını ve motivasyonlarını daha iyi anlayabilir ve daha empatik bir şekilde ilişki kurabilirler. Bu da sağlıklı ve uyumlu ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunabilir.


Enneagram Kişilik Sistemi, insanların kendilerini keşfetmelerine, ilişkilerini derinleştirmelerine ve içsel dönüşümlerini desteklemelerine yardımcı olan güçlü bir araçtır. Dokuz farklı kişilik tipini temsil eden bu sistem, bireylerin benliklerini derinlemesine anlamalarına ve yaşamlarında daha fazla bilinç ve uyum elde etmelerine olanak tanır.

Merhaba ben Alara. Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği öğrencisiyim. Burada sizlerle yazılarımı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.

Bu yazıya bir tepki ver!

İlgili Yazılar

24 sayfadan 1.

Yanıtla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir