Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Entelektia’nın veri sorumlusu sıfatıyla hareket ettiği hallerde, Kanun’un 10.maddesine uygun olarak, gerçek kişilere (“Veri Sahibi”), kişisel verilerinin toplanma, işlenme, saklanma, korunma ve imha süreç, şekil ve amaçları ile Kanun uyarınca haklarına ve haklarını kullanma yöntemlerine ilişkin bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Veri sorumlusu: Entelektia

Adres: Cumhuriyet Mh. Ali Osman Çelebi Bulvarı Uysal 6 Sanayi Sitesi NO:149 DK / D12 Çorlu/Tekirdağ

Telefon: +90 282 502 2212

E-posta: info@entelektia.com

Web sitesi: www.entelektia.com

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgiye www.entelektia.com web sitesinde yer alan Kişisel Veri Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işliyoruz?

Entelektia olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işleyebilmekteyiz:

– Sözleşmelerin müzakeresi, akdedilmesi ve ifası,
– Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,
– Kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi,
– İşlem ve hizmetlerin yönetimi,
– Hizmetlerin özelleştirilmesi ve geliştirilmesi,
– Pazarlama ve tanıtım faaliyetleri,
– İstatistiksel analizler,
– Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

İşlenen kişisel verilerinizi kimlere hangi amaçlarla aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve kanunen gerektiği şekilde, aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılabilmektedir:

– Hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları,
– Teknoloji sağlayıcıları,
– Hukuki ve idari yükümlülüklerin gerektirdiği merciler.

Kişisel veri toplama yöntemlerimiz ve toplamamızın hukuki sebepleri nelerdir?

Kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’a uygun olarak, çeşitli yöntemlerle toplayabilmekteyiz. Bu yöntemler:

– Web sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden,
– E-posta, çağrı merkezi gibi iletişim kanalları üzerinden,
– İş ortakları, anketler ve formlar aracılığıyla,
– Diğer kanunen izin verilen yöntemlerle.

Veri sahibi olarak haklarınız nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak Entelektia’ya başvurarak kendinizle ilgili;

– Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme,
– Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar görmeniz hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda, iletişim bilgilerini kullanarak Entelektia ile iletişime geçebilirsiniz: Haklarınızı kullanırken kimliğinizi tevsik edici belgeleri ibraz etmeniz gerekebilir.

Bu metin Entelektia’nın veri politikalarını yansıtmaktadır ve güncellenmesi gerektiğinde tarafınıza bildirim yapılacaktır. Sizden alınan verilerinizi koruma ve gizlilik ilkelerimize uygun olarak işlemekteyiz.